top of page

miB

make it Better!

iDECIDE

iDECIDE

Un proxecto de estímulo á participación dos mozos e mozas na vida democrática. Inclúe a realización dunha campaña dirixida a todos, e de información útil e sinxela sobre Democracia e Cidadania! Visita a pagina do proxecto e participa!

IMPÓRTALLE?

IMPÓRTALLE?

Quem se Importa!? (A quen lle importa?) é máis que unha película, é un MOVEMENTO que procura inspirar ás persoas para unha actitude máis activa e transformadora. Fale coa miB e solicite a realización dunha sesión de Cine-Fórum cos seus amigos, colaboradores ou beneficiarios.

ÓDIO NON!

ÓDIO NON!

O Movemento Contra o Discurso de Odio é unha campaña do Sector de Xuventude do Consello de Europa, que vai decorrer ata o 2015, e é feita polos mozos e mozas e con mozos e mozas, online e offline. Únase á miB neste movemento. Saiba máis...

a miB destaca...

miB, Ódio não

O simple bater das ás dunha bolboreta pode influenciar o curso tendencial das cousas e así orixinar mudanzas positivas en calquera parte do mundo!!!

Lorenz (adaptado) 

en “Teoria do Caos"

miB, make it Better
bottom of page