top of page

Grupos destinatarios

A miB non exclúe ningún grupo da súa acción. Con todo, dá privilexio ao desenvolvemento de accións que beneficien en última instancia:

 

> Mulleres e xuventude

> Víctimas de violencia ou de calquera outra acción contra os dereitos humanos

> Grupos en situación de vulnerabilidade social, económica, sanitaria ou alimentaria

> Persoas maiores

> Emprendedores/as sociais e outros

> Persoal técnico, dirixente e voluntario de organizacións da economía social

> Migrantes e minorías

 

bottom of page