top of page

Por que Make it Better?

saiba que valores encerra a miB, cales son a súa misión e visión, e como produce innovación. Coñeza a noción que temos de "capital social" e como o contexto global actual implica, da parte de todos, máis do que un convencional "facer". En resumo, Coñeza a razón de ser  makeitbetter
CAL É A MISIÓN DA miB?

CAL É A MISIÓN DA miB?

A miB prevé no seu ámbito de actuación: crear, desenvolver, adaptar e aplicar modelos de traballo e ferramentas de desenvolvemento sustentábel e responsábel, cooperando e apoiando aos grupos que máis o necesitan. Na súa misión consta (...)

CAL É A VISIÓN DA miB?

CAL É A VISIÓN DA miB?

A visión da miB é simbolizada por unha “bolboreta” que representa a filosofía orixinal da organización: partindo de ideas sinxelas, facer e axudar a facer mellor, (...)

CREATIVIDADE e INNOVACIÓN!

CREATIVIDADE e INNOVACIÓN!

O modelo organizacional integra un elemento chave, designado como BetterFly - Fórum de Creatividade e Innovación, o cal visa garantir que toda a acción poda ser obxectivo dun proceso orientado e participado de validación e perfeccionamento (...)

UNHA IDEA PARA TI!

UNHA IDEA PARA TI!

Probe a falar connosco. Quedará sorprendido co que podemos facer para axudalo! Ao longo de máis de 20 anos de experiencia profesional acumulada polos miBers foi posíbel identificar e seleccionar un conxunto longo de boas prácticas, metodoloxías e solucións, que en variados contextos puideran constituírse en solución para (...)

... É TEMPO DE ACTUAR!

... É TEMPO DE ACTUAR!

No contexto actual, onde a crise económica global non é seguramente problema único, nin tampouco dirixido apenas a un ou outro grupo específico, todos os sectores da sociedade están, dunha forma xeral, afectados polos seus efectos negativos e polo aumento das desigualdades, da exclusión e da dificultade de acceso a bens e servizos básicos. É pois en (...)

CAPITAL SOCIAL!

CAPITAL SOCIAL!

A noción de "capital social" é unha forma de resposta a un dos máis decisivos mitos fundadores da civilización moderna, o de que a sociedade é un conxunto de individuos independentes, cada un actuando para acadar obxectivos aos que chegan independentemente uns dos outros (...)

VALORES E PRINCIPIOS

VALORES E PRINCIPIOS

Os conceptos en que se inspira a miB están aglutinados en principios horizontais, aplicábeis a organizacións, grupos e persoas, e máis amplamente ás súas accións e actitudes. Estes grandes principios (...)

bottom of page