top of page

Cal é a misión da miB?

A miB prevé no seu ámbito de actuación: crear, desenvolver, adaptar e aplicar modelos de traballo e ferramentas de desenvolvemento sustentábel e responsábel, cooperando e apoiando aos grupos que máis o necesitan. Na súa misión consta o desenvolvemento humano da sociedade, en todas as súas vertentes, designadamente, económica, social, ambiental e cultural, vinculada aos deberes morais de solidariedade e xustiza e aos demais valores inscritos na súa carta de principios.

 

bottom of page