top of page

Ámbito de acción

Saiba o que privilexiamos actualmente na nosa acción, dende os Grupos destinatarios e xeografía de intervención, pasando polas áreas temáticas e sectores, até às prioridades estratéxicas que definimos. Coñeza tamén o perfil do equipo de miBers.
GRUPOS DESTINATARIOS

GRUPOS DESTINATARIOS

A miB non exclúe ningún grupo da súa acción. Con todo, dá privilexio ao desenvolvemento de accións que beneficien en última instancia: > Mulleres e xuventude > [...]

ÁREAS TEMÁTICAS

ÁREAS TEMÁTICAS

Son moitas as posibilidades técnicas e temáticas de acción. Con todo, apenas enumeramos aquelas que, dentro do perfil de competencias e experiencia do equipo, se figuran prioritarias. Así, entre outras, priviléxianse as seguintes áreas temáticas: > Cooperación para o desenvolvemento > Protección e inclusión social > [...]

XEOGRAFÍA DA ACCIÓN

XEOGRAFÍA DA ACCIÓN

A miB ten base en Cuba (Alentejo, Portugal), centrando aí a súa acción. Por vía da súa natureza internacional, exenta de fronteiras, esa acción esténdese, tamén, a outros territorios, onde é de momento privilexiada a intervención: > EUROPA: Portugal (Alentejo); España (Galiza); > ÁFRICA > PALOP, otros; [...]

BOAS PRÁCTICAS

BOAS PRÁCTICAS

A miB mantén en carteira un conxunto extenso de ideas de acción, de metodoloxías, boas prácticas e de recursos técnico-pedagóxicos, disponíbeis para, en determinado contexto e oportunidade, seren capitalizados en accións concretas. [...]

PRIORIDADES ESTRATÉXICAS

PRIORIDADES ESTRATÉXICAS

A miB propón constituírse como axente transformador, de cambio. Con todo é consciente que a ambición das súas metas non se pode, nin debe, concretar pola acción individual. Por iso conta coa participación crecente de todos, persoas e organizacións conscientes da realidade e da importancia do seu contributo. Coñeza as principais metas definidas no plano estratéxico institucional: [...]

EQUIPO (miBers)

EQUIPO (miBers)

Saiba cal é o perfil dos miBers, os colaboradores e voluntarios da makeitbetter [...]

bottom of page