top of page

Cal é a visión da miB?

A visión da miB é simbolizada por unha “bolboreta” que representa a filosofía orixinal da organización: partindo de ideas sinxelas, facer e axudar a facer mellor, orientándose por necesidades concretas onde quer que estas existan ou persistan, incorporando conceptos de utilidade, creatividade e de innovación, quer sexa como medios, quer sexa como fins. Así, é a visión da miB constituírse en cuanto plataforma de referencia nacional e internacional, polo seu papel enérxico no estímulo á economía social, de facilitación e mediación, articulando recursos e promovendo dinámicas enfocadas na resolución de problemas de beneficiarios e comunidades. De forma sintética a miB e os miBers, xa o sendo, deben ser recoñecidos en cuanto: 

 

solucionadores creativos de problemas 

axentes de innovación e mudanza!

 

bottom of page