top of page

creatividade e innovación!

O modelo organizacional integra un elemento chave, designado como BetterFly - Fórum de Creatividade e Innovación, o cal visa garantir que toda a acción poda ser obxectivo dun proceso orientado e participado de validación e perfeccionamento. Elo consiste nun grupo de discusión ao cal son aplicadas metodoloxías de traballo colaborativo, onde se integran visións, experiencias e saberes multidisciplinares, que soporten quer o enriquecimento das ideas en debate, quer a xeración de novas ideas e solucións sinxelas máis eficaces para problemas detectados.

bottom of page