top of page

boas prácticas

A miB mantén en carteira un conxunto extenso de ideas de acción, de metodoloxías, boas prácticas e de recursos técnico-pedagóxicos, disponíbeis para, en determinado contexto e oportunidade, seren capitalizados en accións concretas.

 

Este conxunto de recursos vai moito máis alá da teoría. Todas as metodoloxías e prácticas referidas foron testadas e validadas nos máis diversos contextos xeográficos e operacionais, tendo probado os bos resultados en grupos beneficiarios, territorios e organizacións.

 

O BetterFly - Fórum de Creatividade e Innovación, outro dos instrumentos ao servizo da miB, é o garante de que cada paso, cada práctica desenvolvida ou implementada, é obxectivo de  validación e avaliación multidimensionais, permitindo producir solucións de elevado valor social, máis sinxelas e mellores.

 

A través da makeitbetter, cada un destes recursos pode tamén ser o seu. Están á distancia dun contacto!

bottom of page